مد فترة التسجيل Registration new deadline

Date:10/11/2022

صورة
Registration is now open

Date:21/10/2022

سيتم فتح الرابط خلال 48 ساعة The Link will be opened through 48 hours

صورة
Keynote Speakers

Date:18/10/2022

صورة
PAPERS SUBMISSION deadline EXTENDED

Date:16/8/2022

صورة
Paper submission NEW DEADLINE

Date:1/8/2022

صورة
CALL FOR PAPERS

Date:23/4/2022

صورة
Reminder for PAPERS SUBMISSION

Date:14/3/2022

صورة
Finance committee

Date:4/3/2022

صورة
IT & Media committee

Date:4/3/2022

صورة
Workshop committee

Date:4/3/2022

صورة
Public-Relations committee

Date:4/3/2022

صورة
Publications committee

Date:4/3/2022

صورة
Organizing committe

Date:4/3/2022

صورة
Technical committe

Date:4/3/2022

صورة
Steering committee

Date:4/3/2022

صورة
PAPER SUBMISSION OPENS

Date:1/3/2022

صورة
PAPER SUBMISSION

Date:30/12/2021

صورة
Date:22/12/2021

صورةCall of papers

president
Call of papers

president
Sponsors

Contact UsAll Rights Reserved © To The Central Unit Of E-Portal, Kafrelsheikh University